AZDAVAY BELEDİYESİ

Bilgi Sistemi


İskan (Oturma) Ruhsatı Başvurusu

AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSKAN(OTURMA) RUHSATI BAŞVURUSU

 
İlçemiz …………………………… Mahallesi, ………………………… Mevkiinde tapunun …………… pafta, ……………….. ada, …………….. parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul içerisinde Belediyenizden almış olduğum ……………………. Tarih ve ……………………………… cilt/sahife nolu İnşaat Ruhsatına göre binamı tamamladım.
 
Oturma Ruhsatı verilmesi için gereğini müsaadelerinize arz ederim. … / … / 20
 
ADRES: Mal Sahibi Adı Soyadı/İmza
 
TEL:

ZİYARETLER

Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

ONLİNE

BUGÜN

DÜN

TOPLAM ZİYARETÇİ