AZDAVAY BELEDİYESİ

DuyurularİLAN

AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN

 

1-    Belediyemize ait araç parkında bulunan aşağıda yazılı 6 (altı) adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma yoluyla ayrı ayrı satılacaktır. 

 

 

Sıra No

Plaka

Markası

Cinsi

Tipi

Modeli

Satışa esas bedel (TL)

(KDV Hariç)

%3 geçici teminat (TL)

1

37 RE 255

Renault

Otomobil

(Kangoo Express 1.D.RL)

2001

5.000,00 TL

150,00 TL

2

37 RC 461

Levent

Cenaze Arabası

1.8

1993

3.000,00 TL

90,00 TL

3

37 RC 675

Isuzu

Midibüs

Midibüs

MD 27 SA

1997

15.000,00 TL

450,00 TL

4

37 RC 020

Mercedes

Otobüs

O302 T

1978

5.000,00 TL

150,00 TL

5

37 FA 314

BMC

Kamyon

Kamyon Fatih 170-25 6x2

1998

25.000,00 TL

750,00 TL

6

-

Steyr

Kato Kepçe

-

-

5.000,00 TL

150,00 TL

 

 

2-    İhale Belediyemizin Merkez Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Belediye binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda 20.04.2017  tarih Perşembe günü  saat 14:00’de 1 numaradan başlayarak sıra numarasına göre aralıksız devam edecektir.

3-    İhaleye ilişkin şartname bedeli 50,00 (elli) TL olup, ihaleye katılacakların şartname ve eklerini ihalesine girilecek her araç için, Belediyemizden satın almak zorundadır.

4-    İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar belediyemiz garajında görülebilinecektir.

5-    İhaleye ilişkin son başvuru ihalenin yapıldığı gün saat 12:00’ye kadar olup, başvurular Belediyemize yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6-    İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

a.      2886,4734 ve 4735 Sayılı Yasalara göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

b.    Noter tasdikli imza sirküsü.

c.     Belediyemizden alınmış borcu olmadığına dair belge.

d.    Başvuru dilekçesi

e.     Nüfus cüzdanı sureti

f.      Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge,

g.    Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri İdareden alınmış şartname, 

h.    2017 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),

i.      Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği.

7-    İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-    İşbu ihalede araçların satılamaması durumunda ihale tarihinden itibaren 15 gün sonra aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılacaktır. 

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                                          AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 

 

 

 

ZİYARETLER

Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

ONLİNE

BUGÜN

DÜN

TOPLAM ZİYARETÇİ