AZDAVAY BELEDİYESİ

DuyurularİLAN

AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN

 

 • Belediyemize ait araç parkında bulunan aşağıda yazılı 2 (iki) adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca açık artırma yoluyla ayrı, ayrı satılacaktır. 

 

  Sıra      Plaka         Markası      Cinsi                Tipi                  modeli                  Satışa esas        % 3 geçici                 No                                                                                                             bedel (TL)                     teminat (TL)

 1.   37 RA 346      Hyundai     Otomobil          Sedan              2011         42.000,00 TL       1.260,00 TL
 2.     37 RC 460      Desoto      Kamyonet       PD 250 AS           1997           4.000,00 TL          120,00 TL

                                                                                   çift kabin     

 • İhale Belediyemizin Merkez Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Belediye binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda 12 / 03 / 2015  tarih perşembe günü  saat 14:00 da 1 numaradan başlayarak sıra numarasına göre aralıksız devam edecektir.
 • İhaleye ilişkin şartname bedeli 50,00 (elli) TL olup, ihaleye katılacakların şartname ve eklerini ihalesine girilecek her araç için, Belediyemizden satın almak zorundadır.
 • İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar belediyemiz garajında görülebilinecektir.
 • İhaleye ilişkin son başvuru ihalenin yapıldığı gün saat 12:00 kadar olup, başvurular Belediyemize yapılacaktır. Bu tarih ve saat’ten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 • İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:
  1.  2886,4734 ve 4735 Sayılı Yasalara göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.
  2. Noter tasdikli imza sirküsü.
  3. Belediyemizden alınmış borcu olmadığına dair belge.
  4. Başvuru dilekçesi
  5. Nüfus cüzdanı sureti
  6. Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge,
  7. Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri İdareden alınmış şartname, 
  8. 2015 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),
  9. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği.
 • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İşbu ihalede araçların satılamaması durumunda ihale tarihinden itibaren 15 gün sonra aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılacaktır.

AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZİYARETLER

Sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

ONLİNE

BUGÜN

DÜN

TOPLAM ZİYARETÇİ