AZDAVAY BELEDİYESİ

Çevre Koruma Hizmetleri


ALT YAPI ÇALIŞMALARI KANALİZASYON ŞEBEKESİ DÖŞEME ÇALIŞMALARI

     Muhtelif Cadde ve sokaklarda SN4 korige borular ile kanalizasyon şebekesi döşemesi yapıldı. Keşif bedeli 1.680.000,00 TL olan proje İller Bankası A.Ş. Kastamonu Bölge Müdürlüğünce 952.571,20 TL ihale edildi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yardımlarıyla yapımına başlanılan kollektör hattı projesinin % 50’si İller Bankası A.Ş. (hibe) ve % 50’si Azdavay Belediye Başkanlığınca karşılandı. Söz konusu proje 2012 yılında tamamlandı


PAYLAŞ